skip to Main Content

Litwa zajmuje 14. miejsce wśród krajów OECD pod względem dojrzałości cyfrowej administracji publicznej

Digital

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport na temat poziomu dojrzałości cyfrowej swoich 33 krajów członkowskich, mierzonej wskaźnikiem Digital Government Index (DGI).

Litwa zajmuje 14. miejsce w indeksie, powyżej średniej OECD.

Czytaj więcej: eimin.lrv.lt (EN)

Digital

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport na temat poziomu dojrzałości cyfrowej swoich 33 krajów członkowskich, mierzonej wskaźnikiem Digital Government Index (DGI).

Litwa zajmuje 14. miejsce w indeksie, powyżej średniej OECD.

Czytaj więcej: eimin.lrv.lt (EN)

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top