skip to Main Content

UZYSKAJ LICENCJE NA LITWIE

Na Litwie, podobnie jak w innych krajach, do prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej wymagana jest licencja. Licencja jest to zezwolenie wydane spółce przez właściwy urząd państwowy na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w licencji. Jakie dokumenty są wymagane do pozyskania odpowiedniej licencji, do jakich urzędów należy się zwrócić i w jakiej kolejności, jakie są warunki pozyskania licencji – wszystko zależy od tego, o jaką licencję się ubiegasz. Licencje są wydawane przez różne urzędy na Litwie, na przykład Państwowy Inspektorat Planowania Przestrzennego i Budownictwa przy Ministerstwie Środowiska wydaje zezwolenie na budowę, licencje na przewóz pasażerów i towarów – Państwowy Inspektorat Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji, licencje dla instytucji kredytowych – Bank Litwy, licencje na działalność pośrednika finansowego, działalność w zakresie zarządzania firmą pośrednictwa finansowego, holdingiem, firmą inwestycyjną, funduszem emerytalnym – Komisja Papierów Wartościowych itp.

UZYSKAJ LICENCJE NA LITWIE

Na Litwie, podobnie jak w innych krajach, do prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej wymagana jest licencja. Licencja jest to zezwolenie wydane spółce przez właściwy urząd państwowy na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w licencji. Jakie dokumenty są wymagane do pozyskania odpowiedniej licencji, do jakich urzędów należy się zwrócić i w jakiej kolejności, jakie są warunki pozyskania licencji – wszystko zależy od tego, o jaką licencję się ubiegasz. Licencje są wydawane przez różne urzędy na Litwie, na przykład Państwowy Inspektorat Planowania Przestrzennego i Budownictwa przy Ministerstwie Środowiska wydaje zezwolenie na budowę, licencje na przewóz pasażerów i towarów – Państwowy Inspektorat Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji, licencje dla instytucji kredytowych – Bank Litwy, licencje na działalność pośrednika finansowego, działalność w zakresie zarządzania firmą pośrednictwa finansowego, holdingiem, firmą inwestycyjną, funduszem emerytalnym – Komisja Papierów Wartościowych itp.

Rodzaje licencji

 •  restauracje;
 •  przewóz pasażerów;
 •  budowa;
 •  produkcja napojów alkoholowych, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, wyrobów alkoholowych, produkcja wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, uprawa tytoniu, zakup niedenaturowanego alkoholu etylowego, zakup i stosowanie denaturowanego alkoholu etylowego;
 •  farmakologia;
 •  import i eksport produktów rolnych;
 •  ubezpieczenia;
 •  działalność instytucji kredytowych;
 •  działalność pośrednika finansowego, działalność w zakresie zarządzania firmą pośrednictwa  finansowego, holdingiem, firmą inwestycyjną, funduszem emerytalnym;
 •  import wyrobów włókienniczych (z Białorusi, Chin);
 •  działalność trenerów i instruktorów sportu;
 •  działalność transmisyjna i retransmisyjna;
 •  pozostała działalność.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  Back To Top