skip to Main Content

UZYSKAĆ NUMER EORI

Numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych (EORI) – to niepowtarzalny w Unii Europejskiej numer nadawany przedsiębiorcom i innym osobom przez organy celne państwa członkowskiego.

Numer EORI służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych i innych osób w kontaktach z organami celnymi, tj. przy załatwianiu formalności celnych (w przypadku odprawy celnej przy imporcie, eksporcie, tranzycie, składaniu wniosków o wydanie zezwolenia przewidzianego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Celnego itp.).

Należy nadmienić, że numer EORI wydany w jednym państwie członkowskim jest ważny w innych państwach członkowskich, więc nie ma potrzeby rejestracji i uzyskiwania dodatkowego numeru EORI.

UZYSKAĆ NUMER EORI

Numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych (EORI) – to niepowtarzalny w Unii Europejskiej numer nadawany przedsiębiorcom i innym osobom przez organy celne państwa członkowskiego.

Numer EORI służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych i innych osób w kontaktach z organami celnymi, tj. przy załatwianiu formalności celnych (w przypadku odprawy celnej przy imporcie, eksporcie, tranzycie, składaniu wniosków o wydanie zezwolenia przewidzianego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Celnego itp.).

Należy nadmienić, że numer EORI wydany w jednym państwie członkowskim jest ważny w innych państwach członkowskich, więc nie ma potrzeby rejestracji i uzyskiwania dodatkowego numeru EORI.

Przepisy regulujące nadanie i używanie numeru EORI:

Uchwała nr 1468 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 13 października 2010 r. reorganizująca Rejestr Importerów i Eksporterów w Rejestr Dłużników Celnych i zatwierdzająca Regulamin Rejestru Dłużników Celnych;

Art. 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (OJ L 343, 2015, p. 558);

Art. 3−7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (OJ L 343, 2015, p. 1);

Rozporządzenie nr IB-975 Dyrektora Generalnego Departamentu Celnego Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. „Dotyczące Zatwierdzenia Regulaminu Rejestracji Osób w Rejestrze Dłużników Celnych, Zawieszenia Procedury Rejestracji, Wznowienia Procedury Rejestracji oraz Skreślenia Osób z Rejestru Dłużników Celnych”;

Art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (OJ L 269, 2013, p. 1).

Jakie usługi wykonamy:

 •  porady dotyczące uzyskania numeru EORI;
 •  przygotowanie dokumentów;
 •  reprezentowanie interesów klienta przy składaniu wymaganego pakietu dokumentów do urzędu celnego;
 •  uzyskanie numeru EORI.

Dlaczego InLegal PRO:

 •  wieloletnie doświadczenie i praktyka;
 •  przygotowanie wymaganego pakietu dokumentów w całości;
 •  nieopłatne porady;
 •  szybkie przygotowanie dokumentów i uzyskanie numeru EORI.

Przykłady licencji:

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  UAB InLegal PRO

  Udany biznes w Europie od podstaw: rejestracja i sprzedaż firm, karta pobytu, pomoc prawna, usługi księgowe. Porady prawne i finansowe.

  Warunki świadczenia usług na stronie internetowej
  Polityka prywatności

  NIP: 304291346 
  Numer VAT: LT100011233910 

  Ul. Konstitucjos 12-211, Wilno
             Litwa, LT-09308
  Pn. – Pt.: od 8:00 do 17:00

  Migracijos_tarnyba
  paypal_
  bitcoin_pic
  SB
  Paysera

  UAB InLegal PRO

  Udany biznes w Europie od podstaw: rejestracja i sprzedaż firm, karta pobytu, pomoc prawna, usługi księgowe. Porady prawne i finansowe.

  Warunki świadczenia usług na stronie internetowej
  Polityka prywatności

  NIP: 304291346 
  Numer VAT: LT100011233910 

  Ul. Konstitucjos 12-211, Wilno
             Litwa, LT-09308
  Pn. – Pt.: od 8:00 do 17:00

  Migracijos_tarnyba
  SB
  paypal_
  Paysera
  bitcoin_pic
  Back To Top