skip to Main Content

EDUKACJA W KOLEGII „VILNIAUS KOLEGIJA”

Edukacja europejska może być już dziś dostępna dla każdego. Litwa, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, wdrożyła wszystkie standardy edukacyjne i teraz nie ustępuje krajom Europy Zachodniej. Dlatego uczelnie na Litwie oferują dostępne ceny, stypendia i, co najważniejsze, edukację wysokiej jakości. Wysokie standardy, najnowsza literatura i komfortowe warunki dla studentów to tylko mała część tego, co ma do zaoferowania Litwa. Programy wymiany i środowisko międzynarodowe to świetny początek procesu studiów. Jednocześnie możliwość życia i pracy w kraju europejskim otworzy przed Tobą nowe perspektywy. Nasz partner Wileński Uniwersytet Nauk Stosowanych zaprasza zagranicznych studentów do zdobycia praktycznej wiedzy z dziedzin technicznych i humanitarnych. Uczelnia oferuje naukę w języku angielskim, zakwaterowanie dla obcokrajowców, a co najważniejsze dostępne ceny.

EDUKACJA W KOLEGII „VILNIAUS KOLEGIJA”

Edukacja europejska może być już dziś dostępna dla każdego. Litwa, po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, wdrożyła wszystkie standardy edukacyjne i teraz nie ustępuje krajom Europy Zachodniej. Dlatego uczelnie na Litwie oferują dostępne ceny, stypendia i, co najważniejsze, edukację wysokiej jakości. Wysokie standardy, najnowsza literatura i komfortowe warunki dla studentów to tylko mała część tego, co ma do zaoferowania Litwa. Programy wymiany i środowisko międzynarodowe to świetny początek procesu studiów. Jednocześnie możliwość życia i pracy w kraju europejskim otworzy przed Tobą nowe perspektywy. Nasz partner Wileński Uniwersytet Nauk Stosowanych zaprasza zagranicznych studentów do zdobycia praktycznej wiedzy z dziedzin technicznych i humanitarnych. Uczelnia oferuje naukę w języku angielskim, zakwaterowanie dla obcokrajowców, a co najważniejsze dostępne ceny.

Wymagania dotyczące przyjęcia:

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Dokumenty edukacyjne wydawane w instytucjach zagranicznych muszą być uwierzytelnione na Litwie w Centrum Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego.

2. Znajomość języka angielskiego
Common European Framework of Reference for Languages CEFR – B1 level
International English Language Testing System IELTS – overall score 5
Test of English as a Foreign Language TOELF – overall score 45
(Testy IELTS TOEFL ważne dłużej niż 2 lata nie są akceptowane)

Na uczelni możesz przystąpić do testu z języka angielskiego online.
Aby studiować w ramach programów uniwersytetu, istnieje obowiązek rejestracji na test i uzyskania wyniku na poziomie B2 (CEFR), wtedy istnieje możliwość zwolnienia z konieczności zdania IELTS TOEFL).

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

1. kopia wniosku;
2. kopia paszportu lub dowodu osobistego;
3. kopia świadectwa o ukończeniu szkoły średniej;
4. dokument potwierdzający wykształcenie akademickie wydany przez Centrum Jakości;
5. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Dziedziny nauki i ceny:

Wydział Dziedzina nauki Kierunek Czas trwania Specjalność Koszt roczny (w euro)
Wydział Elektroniki i Informatyki Fizyka Inżynieria oprogramowania 3,5 Licencjat z Informatyki 2900
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Biznes międzynarodowy 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Zarządzanie biznesem turystycznym 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Sztuka i i innowacje biznesowe 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Działalność hotelarska i restauracyjna 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Sztuki i Technologii Kreatywnych Nauki socjalne Zarządzanie działalnością kulturalną 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Ekonomii Nauki socjalne Bankowość 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Ekonomii Nauki socjalne Zarządzanie ekonomią 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200

Dziedziny nauki i ceny:

Wydział Dziedzina nauki Kierunek Czas trwania Specjalność Koszt roczny (w euro)
Wydział Elektroniki i Informatyki Fizyka Inżynieria oprogramowania 3,5 Licencjat z Informatyki 2900
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Biznes międzynarodowy 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Zarządzanie biznesem turystycznym 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Sztuka i i innowacje biznesowe 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Zarządzania Biznesem Nauki socjalne Działalność hotelarska i restauracyjna 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Sztuki i Technologii Kreatywnych Nauki socjalne Zarządzanie działalnością kulturalną 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Ekonomii Nauki socjalne Bankowość 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200
Wydział Ekonomii Nauki socjalne Zarządzanie ekonomią 3 Profesjonalny licencjat w zarządzaniu biznesem 2200

Jakie usługi będziemy świadczyć:

 •  doradztwo w zakresie programów rekrutacyjnych;
 •  przygotujemy Twoje dokumenty zgodnie z wymaganiami;
 •  potwierdzimy kwalifikacje do przyjęcia;
 •  przygotujemy dokumenty dla wizy;
 •  pomożemy uzyskać kartę stałego pobytu;
 •  w razie potrzeby pomożemy znaleźć mieszkanie;
 •  gwarantujemy, że wszystko zrobimy na czas.

Dlaczego InLegal PRO:

 •  wieloletnie doświadczenie i praktyka;
 •  pełne przygotowanie wymaganego pakietu dokumentów;
 •  bezpłatne konsultacje;
 •  szybkie przygotowanie dokumentów i rejestracja wizy, zezwolenia na pobyt czasowy (zezwolenie na pobyt).

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  Back To Top