skip to Main Content

JAK OTRZYMAĆ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)?

VAT jest podatkiem od towarów i usług uiszczanym przez podatników wpisanych do rejestru podatników VAT. Rejestracja jako podatnik VAT jest obowiązkowa lub dobrowolna.

InLegal PRO dokonuje rejestracji spółki jako podatnika VAT w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty złożenia niezbędnych dokumentów.

JAK OTRZYMAĆ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)?

VAT jest podatkiem od towarów i usług uiszczanym przez podatników wpisanych do rejestru podatników VAT. Rejestracja jako podatnik VAT jest obowiązkowa lub dobrowolna.

InLegal PRO dokonuje rejestracji spółki jako podatnika VAT w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty złożenia niezbędnych dokumentów.

Aby otrzymać numer NIP, należy przedstawić następując dokumenty:

Dane dotyczące siedziby, miejsca prowadzenia działalności i filii (adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej)

Dane dotyczące prowadzonej i planowanej działalności (zgodnie z klasyfikatorem rodzajów działalności gospodarczej)

Dane dotyczące utworzenia spółki lub sposoby jej nabycia

Dane dotyczące spółek dominujących i spółek zależnych

Dane dotyczące nieruchomości będących własnością spółki lub wszelkich innych nieruchomości długoterminowych, które są używane (będą używane) do prowadzenia działalności gospodarczej przyszłego podatnika VAT (nazwa nieruchomości, podstawa, na której jest ona używana)

Na Litwie spółka ma obowiązek zarejestrowania się jako płatnik VAT w następujących przypadkach:

Przychody ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży towarów lub usług na Litwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekraczają 45 000 EUR (z wyjątkiem nowych pojazdów dostarczonych do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej)

Zarządzanie wieloma spółkami

Przedsiębiorca (jednoosobowo lub łącznie z innymi osobami powiązanymi) zarządza kilkoma spółkami, zaś ich łączne wynagrodzenie za ostatnie 12 miesięcy przekracza 45 000 euro; rejestracja jako płatnik VAT jest obowiązkowa dla osoby (jeżeli prowadzi ona działalność gospodarczą) i wszystkich zarządzanych przez nią spółek, pomimo że wynagrodzenie otrzymywane przez każdą z nich wynosi poniżej 45 000 euro;

Zakup towarów w krajach członkowskich UE

kupuje towary (z wyjątkiem nowych pojazdów i towarów objętych akcyzą) na Litwie z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, których wartość za rok kalendarzowy przekracza 14 000 euro.

Spółka zagraniczna musi zarejestrować się jako podatnik VAT na Litwie, jeżeli:

    Dostarcza towary lub usługi na Litwie od momentu rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej.

  Podatnik VAT z kraju członkowskiego Unii Europejskiej prowadzi na Litwie sprzedaż na odległość, zaś całkowita wartość towarów dostarczonych na Litwę w roku kalendarzowym przekracza 35 000 EUR.

  Kupuje towary (z wyjątkiem nowych pojazdów i towarów objętych podatkiem akcyzowym) na Litwie z innych krajów członkowskich UE, których wartość w roku kalendarzowym przekracza 14 000 euro.

    Dostarcza towary z Litwy do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską.

Dobrowolna rejestracja jako podatnik VAT:

Każda osoba prowadząca lub zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą może według swojego uznania zarejestrować się jako podatnik VAT, nawet jeśli nie spełnia powyższych kryteriów. Przed rejestracją wskazane jest dokonanie oceny korzyści wypływających z zarejestrowania się jako podatnik VAT, jeśli rejestracja nie jest konieczna.

Rejestracja jako płatnika podatku VAT jest korzystna, jeśli głównymi nabywcami dostarczonych towarów lub usług są podatnicy VAT. Zasada ta jest stosowana dość często, jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę szczególne okoliczności, które pomogą w podjęciu ostatecznej decyzji.

Z czego składa się ostateczna cena dla podatnika i nie podatnika VAT:

Nie podatnik VAT Podatnik VAT Uwagi
Cena towarów, EUR 100,00 100,00 Dana kwota pozostaje Tobie
VAT (21%), EURO 21,00 Daną kwotę uiszczasz na rzecz urzędu podatkowego
Cena razem dla klienta, EUR 100,00 121,00 Daną kwotę uiszczają klienci.

Zagadnienia do rozważenia przed rejestracją:

If your income is significantly higher than your expenses, but not higher than the amounts mentioned above, you will not experience the benefits of VAT refunds. For more information, see the section entitled „VAT refunds”.

Jako podatnik VAT możesz dokonać zwrotu podatku VAT z tytułu nabytych towarów.

TIR, który kosztuje około 30 000 euro, oraz wpłacić depozyt w wysokości 8 000 euro. Oczywiście istnieje możliwość nie kupowania systemu TIR, jednak w tym przypadku będzie konieczność wykonywania przewozów w imieniu innej spółki, która dany system posiada.

Czy wziąłeś pod uwagę fakt, że po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT cena Twoich usług zostanie podwyższona o kwotę taryfy VAT?

Czy firmy konkurencyjne są podatnikami VAT?

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top