skip to Main Content

GAUTI EORI NUMERĮ

Ūkio subjekto registracijos ir identifikavimo numeris (EORI) yra unikalus kodas Europos Sąjungoje, kurį ūkio subjektams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė.

EORI kodas naudojamas identifikuoti ūkio subjektus ir kitus, kai reikia susidoroti su muitine, t.y. y. atliekant muitinės formalumus (importo, eksporto, tranzito muitinės formalumus, teikiant prašymus gauti muitinės veiklos taisyklėse numatytus leidimus ir kt.).

Pažymėtina, kad vienoje valstybėje narėje išduotas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI numerio nereikia.

GAUTI EORI NUMERĮ

Ūkio subjekto registracijos ir identifikavimo numeris (EORI) yra unikalus kodas Europos Sąjungoje, kurį ūkio subjektams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė.

EORI kodas naudojamas identifikuoti ūkio subjektus ir kitus, kai reikia susidoroti su muitine, t.y. y. atliekant muitinės formalumus (importo, eksporto, tranzito muitinės formalumus, teikiant prašymus gauti muitinės veiklos taisyklėse numatytus leidimus ir kt.).

Pažymėtina, kad vienoje valstybėje narėje išduotas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI numerio nereikia.

Teisės aktai, reglamentuojantys EORI numerio suteikimą ir naudojimą:

LR Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. potvarkis Nr.1468, kurio pagrindu importuotojų ir eksportuotojų registras reorganizuotas į Užsienio prekybos dalyvių muitinės registrą ir Užsienio prekybos dalyvių muitinės registro nuostatai. buvo patvirtinti;

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, nuostatų taikymo taisyklės, 6 ir 7 straipsniai (OL 2015 L 343, p. 558);

2015 m. lapkričio 24 d. Reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, paaiškinančiomis tam tikras Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, 3–7 straipsniai. (OL 2015 L 343, 1 p.);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015-12-16 įsakymu Nr.1B-975 „Dėl Asmenų registravimo užsienio prekybos dalyvių muitinės registre taisyklių patvirtinimo, 2015 m. registravimo tvarka, registravimo procedūros atnaujinimas ir asmenų išbraukimas iš užsienio ekonominės veiklos dalyvių muitinės registro“;

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą (OL 2013 L 269, p. 1), 9 str.

Kokias paslaugas jums suteiksime:

  • patarimas dėl EORI numerio išdavimo;
  • dokumentų ruošimas;
  • atstovavimas kliento interesams pateikiant reikiamą dokumentų paketą muitinėje;
  • gauti EORI numerį.

Kodėl InLegal PRO:

  • ilgametė patirtis ir praktika;
  • visas reikiamo dokumentų paketo paruošimas;
  • nemokamos konsultacijos;
  • operatyvus dokumentų paruošimas ir EORI numerio registravimas.

Licencijos pavyzdžiai:

PALIKITE UŽKLAUSĄ NEMOKAMAI KONSULTACIJAI

    Back To Top