skip to Main Content

INWESTYCJE UAB INLEGAL PRO W ROZWIĄZANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO

UAB Inlegal PRO rozpoczęła realizację funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach celu tematycznego 13: „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”, dokument nr 13.1.1-LVPA-K-860 „Model handlu elektronicznego COVID-19”. Dążąc do poprawy konkurencyjności i generowania przychodów, spółka zamierza wdrożyć projekt rozwiązań handlu elektronicznego w celu stworzenia nowego sklepu internetowego. Sklep ten umożliwi spółce sprzedaż produktów w sposób bardziej efektywny i wygodny dla klienta, a jednocześnie przyczyni się do docelowego zwiększenia obrotów ze sprzedaży.

Budżet projektu wynosi 43.566,74 euro. Część projektu finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 32.675,05 euro.

Czas realizacji projektu – od 11.02.2022 r. do 10.02.2023 r..

UAB Inlegal PRO udziela poradnictwa w zakresie prawa pracy i finansów. Celem spółki jest zapewnienie kompleksowej pomocy liderom organizacji i właścicielom firm w sytuacjach, gdy konieczne jest dokładne przeanalizowanie i zbadanie szczegółów stosunków prawnych, rozwiązanie sporów pracowniczych, problemów finansowych.

Program operacyjny na lata 2014-2020 dotyczący inwestycji z funduszy Unii Europejskiej na Litwie

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top