skip to Main Content

Minister Finansów Litwy przedstawiła budżet na rok 2024

budżet

Minister Finansów Gintare Skaiste przedstawiła budżet na rok 2024. Jak twierdzą rządzący, są to umiarkowane plany.

Władze zakładają, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 2,9%. To najwyższy z dopuszczalnych, ponieważ Komisja Europejska ponownie wprowadziła zawieszone wcześniej reguły fiskalne czyli kryteria Mastricht, według których deficyt budżetu państwa nie może przewyższać 3%.

Czytaj więcej.

budżet

Minister Finansów Gintare Skaiste przedstawiła budżet na rok 2024. Jak twierdzą rządzący, są to umiarkowane plany.

Władze zakładają, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 2,9%. To najwyższy z dopuszczalnych, ponieważ Komisja Europejska ponownie wprowadziła zawieszone wcześniej reguły fiskalne czyli kryteria Mastricht, według których deficyt budżetu państwa nie może przewyższać 3%.

Czytaj więcej.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top