skip to Main Content

Jaka jest stawka podatku od zysków na Litwie?

Profit taxes in Lithuania | InLegal PRO

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych na Litwie?

  • Stawka 0% obowiązuje w pierwszym okresie podatkowym (pierwsze 12 miesięcy działalności), jeśli firma spełnia następujące warunki: 1) dochód za okres podatkowy nie przekracza 300 000 euro; 2) liczba pracowników nie przekracza 10; 3) akcjonariusz i członkowie jego rodziny nie posiadają więcej niż 50% udziałów w innych firmach.
  • Stawka 5% dotyczy firm o dowolnym wieku, które spełniają następujące warunki: 1) dochód za okres podatkowy nie przekracza 300 000 euro; 2) liczba pracowników nie przekracza 10; 3) akcjonariusz i członkowie jego rodziny nie posiadają więcej niż 50% udziałów w innych firmach.
  • Stawka 15% dotyczy firm o dowolnym wieku, które nie spełniają powyższych wymagań.

Podstawą opodatkowania dochodów są wszystkie dochody pochodzące zarówno z terenu Republiki Litewskiej, jak i spoza jej granic. Podstawę opodatkowania określa różnica między dochodami a wydatkami firmy. Ogólnie dochody obejmują wszystkie dochody operacyjne, dywidendy, odsetki i zyski kapitałowe. Wydatki obejmują koszty operacyjne, amortyzację, odsetki od pożyczek i inne dozwolone wydatki.

Okres podatkowy zazwyczaj wynosi jeden rok kalendarzowy. Na życzenie podatnika, uwzględniając specyfikę działalności, można ustalić inny okres podatkowy, pod warunkiem, że wynosi on 12 miesięcy.

Sprawozdanie z podatku dochodowego należy złożyć do litewskiego Urzędu Skarbowego w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu okresu podatkowego.

Należy zauważyć, że system podatkowy może podlegać zmianom, dlatego ważne jest uzyskanie konkretnej informacji i porad od specjalistów lub prawników specjalizujących się w litewskim prawie podatkowym, aby uzyskać aktualną informację.

Profit taxes in Lithuania | InLegal PRO

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych na Litwie?

  • Stawka 0% obowiązuje w pierwszym okresie podatkowym (pierwsze 12 miesięcy działalności), jeśli firma spełnia następujące warunki: 1) dochód za okres podatkowy nie przekracza 300 000 euro; 2) liczba pracowników nie przekracza 10; 3) akcjonariusz i członkowie jego rodziny nie posiadają więcej niż 50% udziałów w innych firmach.
  • Stawka 5% dotyczy firm o dowolnym wieku, które spełniają następujące warunki: 1) dochód za okres podatkowy nie przekracza 300 000 euro; 2) liczba pracowników nie przekracza 10; 3) akcjonariusz i członkowie jego rodziny nie posiadają więcej niż 50% udziałów w innych firmach.
  • Stawka 15% dotyczy firm o dowolnym wieku, które nie spełniają powyższych wymagań.

Podstawą opodatkowania dochodów są wszystkie dochody pochodzące zarówno z terenu Republiki Litewskiej, jak i spoza jej granic. Podstawę opodatkowania określa różnica między dochodami a wydatkami firmy. Ogólnie dochody obejmują wszystkie dochody operacyjne, dywidendy, odsetki i zyski kapitałowe. Wydatki obejmują koszty operacyjne, amortyzację, odsetki od pożyczek i inne dozwolone wydatki.

Okres podatkowy zazwyczaj wynosi jeden rok kalendarzowy. Na życzenie podatnika, uwzględniając specyfikę działalności, można ustalić inny okres podatkowy, pod warunkiem, że wynosi on 12 miesięcy.

Sprawozdanie z podatku dochodowego należy złożyć do litewskiego Urzędu Skarbowego w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu okresu podatkowego.

Należy zauważyć, że system podatkowy może podlegać zmianom, dlatego ważne jest uzyskanie konkretnej informacji i porad od specjalistów lub prawników specjalizujących się w litewskim prawie podatkowym, aby uzyskać aktualną informację.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top