skip to Main Content

2025 r. jest najwcześniejszym możliwym terminem synchronizacji sieci elektroenergetycznych

synchronizacji

Łotewski operator AST i estoński Elering z zadowoleniem przyjęli podjętą 24 lipca decyzję Litewskiej Rady Obrony Państwa, która zobowiązała rząd do negocjacji z krajami sąsiednimi w sprawie wycofania się z kontrolowanego przez Rosję systemu energetycznego (BRELL) i synchronizacji z Europą Zachodnią na początku 2025 r., a także do ogłoszenia wycofania się z umowy BRELL w sierpniu 2024 roku.

Minister energetyki Dainius Kreivys również powiedział w poniedziałek, po spotkaniu rady, że takie porozumienie powinno zostać podpisane na początku sierpnia. Powiedział, że celem jest podpisanie dwóch umów: jednej na poziomie politycznym — premierów, a drugiej — na poziomie trzech bałtyckich operatorów sieci.

Czytaj więcej.

synchronizacji

Łotewski operator AST i estoński Elering z zadowoleniem przyjęli podjętą 24 lipca decyzję Litewskiej Rady Obrony Państwa, która zobowiązała rząd do negocjacji z krajami sąsiednimi w sprawie wycofania się z kontrolowanego przez Rosję systemu energetycznego (BRELL) i synchronizacji z Europą Zachodnią na początku 2025 r., a także do ogłoszenia wycofania się z umowy BRELL w sierpniu 2024 roku.

Minister energetyki Dainius Kreivys również powiedział w poniedziałek, po spotkaniu rady, że takie porozumienie powinno zostać podpisane na początku sierpnia. Powiedział, że celem jest podpisanie dwóch umów: jednej na poziomie politycznym — premierów, a drugiej — na poziomie trzech bałtyckich operatorów sieci.

Czytaj więcej.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top