skip to Main Content

Nowy europejski indeks Fintech dostarcza kluczowych informacji na temat stanu rynku

Fintech

ConnectPay, platforma finansowa typu „wszystko w jednym”, ogłosiła uruchomienie Europejskiego Indeksu Fintech (EFI). Nowy indeks ma na celu zaradzenie brakowi dostępności jednolitych danych z wiarygodnych źródeł i niespójności w całej branży w definicji „Fintech”.

Dzięki zebraniu największego jak dotąd zbioru otwartych danych na temat branży fintech, EFI zapewnia bardzo potrzebne narzędzie do dokładnego śledzenia postępów europejskiego sektora fintech.

Czytaj więcej: unicorns.lt (EN)

Fintech

ConnectPay, platforma finansowa typu „wszystko w jednym”, ogłosiła uruchomienie Europejskiego Indeksu Fintech (EFI). Nowy indeks ma na celu zaradzenie brakowi dostępności jednolitych danych z wiarygodnych źródeł i niespójności w całej branży w definicji „Fintech”.

Dzięki zebraniu największego jak dotąd zbioru otwartych danych na temat branży fintech, EFI zapewnia bardzo potrzebne narzędzie do dokładnego śledzenia postępów europejskiego sektora fintech.

Czytaj więcej: unicorns.lt (EN)

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top